Home > EVENT > 2017 EVENTS > 2017.07.06(Thu) 神雷 Shinrai

Dégustation
神 雷
S H I N R A I

6th(Thu) July 4pm-7pm

8th(Sat) July 2pm-7pm


神雷 純米酒 八反錦 三温至福

神雷 純米酒 山田錦

神雷 特別純米 千本錦

神雷 純米吟醸 千本錦